Založení živnosti v roce 2018


Zajímá nás všechny, jak bude probíhat založení živnosti v roce 2018? Naštěstí se situace nijak zásadně nemění. Většinu živností stačí jen ohlásit na kterémkoliv živnostenském úřadě a v případě, že jste majiteli datové schránky či uznávaného elektronického podpisu, podání je možné i elektronicky. S výhodou lze použít jednotný registrační formulář, který poslouží zároveň i k registraci u Správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny. U některých živností je však nutné doložit požadovanou organizační či odbornou způsobilost – vzdělání, praxi nebo jejich kombinaci.
Hned na začátku si řekneme, jak se živností dělí dle požadavků na kvalifikace takto:

analýza

  1. Živnost volná
  2. Živnost vázaná
  3. Živnost řemeslná
  4. Živnost koncesovaná


Co je to vlastně živnost?
Podmínky pro živnostenského podnikání upravuje samotný Zákon o živnostenském podnikání. Živnost je definovaná jako soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem a hlavně na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákoníkem. Pod živnostenským listem si můžete například představit zedníka, malíře pokojů, ekonomického poradce či tiskového mluvčí, který samostatně podnikají na živnostenský list.
Jak získat živnostenský list?
Založení živnosti dosáhneme tím, že oznámíme zahájení podnikaní a živnostenský úřad nám přidělí živnostenské oprávnění, postaru živnostenský list. Ale živnostenský list jako hezký papírový doklad již nedostaneme. Na živnostenském úřadě získáváme živnostenské oprávnění, a pokud je potřebujeme, vytiskneme si výpis ze živnostenského rejstříku.
Kdo může podnikat? A co je potřeba splnit k založení živnosti.
Podnikat může každý, kdo:

úspěch

  1. Dosáhl věku 18 let
  2. Nemá daňové nedoplatky u finančního úřadu ani nedoplatky na sociálním a zdravotním pojištění
  3. Má způsobilost k právním úkonům
  4. Je bezúhonný (dokládá se výpisem z trestního rejstříku)