Revize elektro v bytech mohou upozornit i na velmi nebezpečné situace


Revize elektro v bytech https://revize-elektro-revtech.cz/revize-elektro-bytech/ jsou často podceňované, zvláště lidmi, kteří stále využívají původní hliníkové dvouvodičové rozvody. Tam dochází mnohdy i k nebezpečným situacím z několika důvodů:

elektrický rozvaděč

Přetížené vodiče a zásuvkové okruhy – většinou to ve starých bytech bývá tak, že jsou zásuvky vedeny pod jedním nebo dvěma jističi a na ně jsou zapojeny spotřebiče s vyšším odběrem, než jaký býval v době, kdy se elektroinstalace prováděla. Musíme si uvědomit, že tehdy, před cca 35 – 60 lety neexistovaly tak výkonné elektrické přístroje, jako např. varné konvice či elektrické trouby. Čím vyšší výkon, tím vyšší odběr elektřiny a tím i vyšší tepelná zátěž vodičů. Ty se pak střídavě roztahují a smršťují, což způsobuje uvolnění kontaktů na šroubech v rozvodných krabicích a zásuvkách.

montáž jističe

Jestliže se hliníkový vodič přetaví nebo uvolní pod šroubem, kde začne jiskřit, může dojít i k požáru celého bytu. Revize elektro v bytech na tyto skutečnosti upozorní s tím, že by bylo vhodné sjednat nápravu a provést alespoň nové bezpečné rozvody v mědi u zásuvkových okruhů. A jak je to se světelnými okruhy?

Světelné okruhy v hliníku – hliník je pro konstrukci moderních kabelových rozvodů nevhodný a neodpovídá novým normám, měď je samozřejmě lepší, ale to neznamená, že by hliník nemohl fungovat tam, kde je staré vedení ještě v pořádku. Bývá to většinou tam, kde je izolace kabelů neporušená, a to v místech, která nebyla dlouhá léta využívána, anebo jde o jen velmi malý sporadický odběr, např. u svítidel. Proto se někdy světelné okruhy ponechávají v hliníku, zatímco ty zásuvkové se nově instalují již v mědi. Revizní technik vám u světel v hliníku doporučí každý rok kontrolovat vypínače a rozvodné krabice a dotahovat šroubové spoje, ovšem pokud se chystáte rekonstruovat celý byt, vyplatí se rozvody provést kompletní už pro jistotu – co když třeba za dva roky dojde k poruše starého vedení a budete muset kvůli tomu znovu podstupovat sekání drážek a malování celého bytu?