Nepodceňujte návštěvnost


Podíváme-li se na internet laickýma očima, možná nás napadne, že je to prostor přímo ideální k podnikání, dejme tomu k obchodování. Protože dokážete si představit https://www.grada.cz/dokonaly-zivot-8354/ místo, na kterém by se vyskytovalo tolik potenciálních zákazníků, dokážete si představit provozovnu, ve které by se mohlo naráz shromáždit tolik nakupujících, případně těch, kdo mají zájem o nabídku, jež se tu může učinit na jednom jediném webu? Nedokážete, že?

Něco jako internet tedy musí připadat leckomu vysloveně jako podnikatelský ráj. Jenže je faktem, že jsou podobné představy vlastně nereálné. Teoreticky jsou tu sice takové neomezené možnosti, jenže realita se od podobné teorie obvykle liší, a to nejednou i zásadně.

SEO a klávesnice

Na internetu je nespočet potenciálních zákazníků, to je pravda. Na internetu se dají rychle a pohodlně uzavírat transakce klidně i s jinak nedosažitelnými lidmi z opačného konce světa, dá se tu skvěle vydělávat nebo dosahovat jiných cílů. Jenže než se tak stane, je nezbytné zajistit si návštěvnost svého webu. A právě v tomto ohledu mnozí lidé na internetu selžou. I kdyby se totiž web tvářil jako dokonalý, i kdyby se svým vlastníkům neskonale líbil, není vůbec jisté, zda o něj projeví ostatní lidé na internetu zájem, zda ho tito vlastně vůbec naleznou. Protože v takové záplavě nabídek, jaká je právě na netu, se leccos ztratí docela lehce. A jakmile není nabídka k nalezení, neposkytne tomu, kdo ji ostatním předkládá, zhola nic.

SEO grafika

A jak se vypořádat s rizikem, že by se dalo zkrachovat třeba i jenom proto, že není web pro jiné uživatele internetu ‚viditelný‘? V tomto ohledu je jedinou jistotou Google SEO Seolight. Tedy optimalizace takového webu pro zmíněný internetový vyhledávač, který dokáže zásadní měrou ovlivnit zájem veřejnosti právě o určitý konkrétní web.

Optimalizací se dá nejen u Googlu, ale i u jiných vyhledávačů, dosáhnout toho, že tyto budou považovat optimalizovaný web za dokonalejší než weby konkurence. A protože vyhledávače ovlivňují návštěvnost webů rozhodující měrou, je záhodno optimalizovat. Jan tak lze doufat v úspěchy.