Nejčastější závady pískové filtrace


Návrat pískové náplně do nádrže – jestliže cirkulující voda skrze filtrační patronu s sebou nabírá jemná zrnka písku, a ta se ocitají na dně, je to ze dvou důvodů. Tím prvním je u nové pískové náplně nedostatečně provedené tzv. zpětné proplachování. Druhým důvodem je po několika letech provozu bazénu příliš malá zrnitost, zrnka se již opotřebovala procesem omílání a je nutné provést kompletní výměnu pískové náplně. Zpravidla k tomu dochází po 4 – 5 koupacích sezónách.
Zavzdušňování filtrace– k tomu dochází tehdy, je-li čerpadlo umístěno nad hladinou. Výrobci čerpadel zákazníky upozorňují, že by filtrační technologie měly být umístěny kompletně pod úrovní hladiny, a to i přesto, že jsou čerpadla samonasávací. Problém se projeví markantně zejména tehdy, je-li písková filtrace příliš vysoko nad hladinou, a také u dlouhých propojovacích hadic. Obvykle pomůže umístění čerpadla do technické šachty pod úroveň terénu, někdy stačí pouze zpětná škrtící klapka.

písek

Tvorbu nežádoucího vzduchu může způsobit i zpuchřelé pryžové těsnění víčka předfiltru, případně špatně nasazené a dotažené víčko nebo fitink (šroubení).
Vzduch se tvoří téměř vždy při prvním spuštění filtrace, tehdy se musí vypomoci ručním zavodněním. Filtraci je vždy výhodnější uvést do provozu, když je bazén plně napuštěný, pokud není, měli bychom zavřít skimmer, aby šla voda jen skrze výpust na dně.

Časté zanášení filtrace– jestliže stoupá tlak a filtr se zanáší příliš často, je to z několika příčin. Jednou z nich je příliš malá zrnitost písku. Druhou je nadměrný objem písku uvnitř patrony. Třetím je jev tzv. tvrdnutí písku a tvorba větších kamínků, což způsobuje špatná kvalita vody. Písek je nutné v tuto chvíli vyměnit a přeměřit a upravit vodu (pH, tvrdost, alkalitu).

filtrace

Zelená voda– i přesto, že filtrace jede na plné obrátky, a voda je pořád zelená, je to obvykle způsobeno řasami, jejichž drobné frakce se nezachytí ve filtračním boxu. Zaručeně pomůže algicidní přípravek proti řasám a sinicím a následně vločkovač, který drobné částečky sloučí do větších celků (vloček), a ty se pak ve filtraci zachytí.