Jak požádat o přídavek na dítě na úřadu práce


V systému sociálních nepojistných dávek můžete požádat o porodné, rodičovský příspěvek, přídavek na dítě, příspěvek na bydlení a pohřebné.
Co potřebujete k tomu, abyste mohli požádat o přídavek na dítě?
Především dítě svěřené do péče nebo alespoň do střídavé péče. Vyžádáte si na úřadu práce anebo stáhnete z webu Ministerstva práce a sociálních věcí tiskopis Žádost o přídavek na dítě a dále Doklad o výši čtvrtletních příjmů.  Žádost o přídavek na dítě zvládnete vyplnit sami. Pokud jste zaměstnaní, Doklad o příjmu nechte vyplnit vaším zaměstnavatelem. Bez vyplněných příjmů na úřad ani nechoďte!
Důležité je vědět, od kdy žádáte o přídavek na dítě. O tuto dávku žádáte každé nové čtvrtletí opakovaně, tzn. v lednu, dubnu, červenci a říjnu.
školní děti
Uvedu příklad:
Dostavíte se na úřad práce v průběhu měsíce června. V „řádném termínu“ požádáte o dávku od 1. 4. 2019, protože jste požádali ve 2. čtvrtletí, máte nárok požádat od prvního dne tohoto čtvrtletí.
Tudíž žádáte o přídavek na dítě od 1. 4. 2019, ale příjmy dokládáte za předchozí období. Velmi často žadatele tyto pro ně – dvě odlišné věci – matou. Ale je to tak.
Žádáte o dávku od 1. 4. 2019, dokládáte příjem za první čtvrtletí 2019. V případě, že nejste zaměstnáni, nepracujete a nemáte žádný příjem, doložíte čestným prohlášením. Pokud jste vedeni na úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání, není třeba výši podpory uvádět, úřad práce má náhled do evidence a údaje jak z úřadu práce, tak z okresní správy nemocenského zabezpečení či z finančního úřadu si sehraje.
vánoční bonus
Tzn. v případě, že pobíráte jakýkoliv důchod (např. starobní, vdovský, sirotčí apod.) či nemocenské dávky vyplácené okresní správou sociálního zabezpečení, podáváte si daňové přiznání buď jako osoba samostatně výdělečně činná, nebo zaměstnanec mající souběžné příjmy apod., vratka daně se taktéž do vašich příjmů na úřadu práce sehraje. Nemá smysl něco zamlčovat, finanční úřad, OSSZ a úřad práce jsou propojeni.
Vy dokládáte příjmy zúčtované zaměstnavatelem, což je čistá mzda, příp. může zaměstnavatel ještě potvrdit náhradu mzdy za prvních 14 kalendářních dnů nemoci. Samozřejmě, pokud máte více zaměstnání či jiné příjmy jako např. příjem z pronájmu, příjem z podnikání, příjmy ze zahraničí a jiné příjmy, dokládáte i tyto.
U studujících dětí se za příjem pokládá i příjem z odborné praxe ze školy i další netto příjmy z „brigád“.
Za příjem dítěte je taktéž pokládáno i výživné, které je dítěti poukazováno.
Nárok na přídavek na dítě máte, jestliže příjmy všech společně posuzovaných osob nepřesáhnou 2,7násobku životního minima rodiny.
Můžete si ověřit, zda vám nárok na dávku vyjde – nápovědu naleznete na integrovaném portálu MPSV v sekci Státní sociální podpora/Informace pro občany/Přídavek na dítě.