Pomoc při odškodnění dopravní nehody.


Dopravní nehoda je situace ve které se během zlomku vteřiny může ocitnout naprosto každý z nás. Je to bohužel každodenní krutá realita, která nastává nejen na silnicích ale i na kolejových tratích či dokonce několik kilometrů nad našimi hlavami. Už jen povědomí o tomto nebezpečí v nás mnohdy vyvolá strach svěřit náš život do rukou druhých. Někdy se může jednat o pár škrábanců nebo promáčklých plechů. V tom nejhorším případě může dojít i k boji o samotný život. Každá taková situace v nás zanechá stopu ať už fyzického nebo psychického charakteru. S tím jsou pochopitelně spojeny trvalé následky, pracovní neschopnost či úplná ztráta zaměstnání. V případě, že se Vám stala dopravní nehoda máte právo na odškodnění při dopravní nehodě. Tento druh odškodnění je pro ty účastníky, kteří nenesou za nehodu plnou zodpovědnost.

dopravní nehoda

Při vyhodnocování výše nároku a odškodnění se přihlíží k lékařským posudkům a uděleným bodům. Body se přidělují na základě vážnosti a rozsahu poranění, potřebných rehabilitací, případných komplikací nebo na základě celkového počtu prodělaných operací. Jeden bod činní 120 korun českých. Je-li ovšem léčení komplikované a bolestivé může se bodové hodnocení navýšit až o 50%. Lhůta ve které musí být bolestné uplatněno bez promlčení činní tři roky. Zákon myslí i na pozůstalé v případě smrti blízkého člena rodiny ( ať už se jedná o rodiče, děti, manželka, manželku či jiného blízkého příbuzného). Veškeré užitečné informace naleznete na našich webových stránkách kde se na nás v případě nejasností můžete obrátit nejen mailem ale jsme tu pro Vás i na naší zákaznické lince, která je zcela zdarma.

volání pomoci

Pevně doufáme, že nebude potřeba se na nás obracet neboť zdraví je potřeba si chránit ze všeho nejvíc. V případě, že by Vás nebo někoho blízkého tato nemilá skutečnost potkala a Vy by jste nebyli spokojeni nebo jisti hodnotou odškodnění, jsme Vám plně k dispozici. Vše pečlivě přezkoumáme a pomůžeme Vám v těchto nelehkých dnech docílit nejvyššího možného odškodnění.