Dnes už nemusíme závidětZa mého socialistického mládí jsme Äasto závidÄ›li lidem ze západního svÄ›ta ledacos. ZávidÄ›li jsme jim jejich konvertibilní mÄ›ny, které u nás byly nedostatkové a za které se dalo kdykoliv pořídit to, co bylo pro naÅ¡ince Äasto nedosažitelným luxusem, závidÄ›li jsme jim, jak mohli libovolnÄ› mÄ›nit své peníze za peníze jiné a rovněž podobnÄ› vzácné, a závidÄ›li jsme jim, jak si mohli tehdy koupit kdykoliv a kdekoliv cokoliv. ZávidÄ›li jsme jim i jejich plné regály, i nabídky cestovních kanceláří, které se vyslovenÄ› podbízely s nabídkami, pro které bychom my udÄ›lali cokoliv.

stará mapa

Zatímco na ZápadÄ› lidé užívali života, my jsme trÄeli na své stranÄ› železné opony a mÄ›li jsme více než omezené možnosti. A to i co se cestování týkalo. Když chtÄ›l ÄlovÄ›k ze Západu jet nÄ›kam v tamních konÄinách, vzal si pas a peníze a jel. Což jsme my nemohli. A když jel nÄ›kdo takový k nám na východ, sice musel mít vízum a povinnÄ› smÄ›nit urÄitou sumu svých hodnotných penÄ›z v notnÄ› nevýhodném kurzu a podstoupit ponižující kontroly na hranicích, ale pÅ™esto byl v závidÄ›níhodné situaci. protože toho k nám i zpÄ›t pustili. Kdežto co my?

stará mapa

My jsme mohli obvykle cestovat jen po východním bloku. Po nÄ›kolika málo neatraktivních zemích, kde jsme Äasto jen těžko shánÄ›li i mizerné ubytování, protože hotely radÄ›ji marnÄ› Äekaly na atraktivní a solventní turisty za západu, než aby poskytly pokoj chudým naÅ¡incům. Mohli jsme si vymÄ›nit jen omezené množství nekonvertibilních východních mÄ›n a být rádi, že jsme rádi. A na Západ? Tam se dostali jen ti nejvyvolenÄ›jší z vyvolených, protekÄní a důkladnÄ› prověření lidé. A i ti jen v roli chudáků.

To dnes už není. Dnes už jsme se i my stali tÄ›mi, s nimiž se poÄítá. Už jsme vcelku bohatí a svobodní, nepotÅ™ebujeme ani celní prohlášení, ani devizový příslib, ani svolení kdejakého úřadu. Obvykle se obejdeme i bez víz, na hranicích nejsme prověřováni ponižujícím způsobem. Můžeme kdykoliv a kamkoliv. A staÄí jenom málo. Zbavit se pocitu, že jsme ménÄ›cenní chudáci z východu. Což nejsme. Což jsou jenom ti, kdo si to namlouvají.